Remote
education sustainable development
Types: Circular economy, Social entrepreneurship and cooperatives
Sector: Croatian
Skill: 2010 - 2014
Targets: Books, guides, Other, Projects
Dog: Teachers/trainers/educators, researches

Akcijski plan za obrazovanje za održivi razvitak instrument je provedbe Strategije
održivog razvitka Republike Hrvatske i promicanja održivog razvitka u formalnom,
neformalnom i informalnom obrazovanju te je rezultat suradnje Ministarstva zaštite
okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa. Cilj mu je razviti politike, regulatorni i operativni okvir za podršku obrazovanju
za održivi razvitak, opremiti profesore, nastavnike, učitelje, trenere i donositelje
odluka potrebnim kompetencijama i znanjima, pripremiti odgovarajući obrazovni
alat i materijal za obrazovanje za održivi razvitak, promicati istraživanje i razvoj, jačati
kapacitete civilnog društva i medija te njihove partnerske uloge u provedbi održivog
razvitka

Autor:Ministarstvo zaštite Okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Apply