Remote
sustainable development education curriculum prmary school secondary school
Sector: Croatian
Skill: 2015 - now
Targets: Books, guides, Other, Projects
Dogs: Other stakeholders (e.g. decision-makers, interested civil society, etc.), Teachers/trainers/educators, researches

Međupredmetna tema Održivi razvoj obuhvaća sve tri dimenzije održivosti – okolišnu,
društvenu i ekonomsku te njihovu međuovisnost. Priprema učenike za prikladno djelovanje
u društvu radi postizanja osobne i opće dobrobiti. Ova tema pruža učeniku spoznaje o potrebama suvremenog
doba na globalnoj i lokalnoj razini te spoznaje o raznolikosti prirode, nužnosti održivog
upravljanja prirodnim dobrima, granici opterećenja, ljudskim potencijalima, osobnim
i zajedničkim odgovornostima i pravima. Podržava razvoj generičkih vještina kao što su
praktičnost, poduzetnost, inovativnost, kritičko mišljenje, sposobnost prilagodbe promjenama
i sposobnost rješavanja problema.

 

Apply