Remote
slovenija krožno gospodarstvo strategija traincefood
Type: Circular economy
Sector: Slovenian
Skill: 2015 - now
Targets: Best practices, Infographics
Dogs: Cooperatives/NGOs, Higher education students (Post-Secondary and Tertiary, researches

Krožno gospodarstvo smo v Sloveniji umestili med strateške razvojne prioritete. Povezujemo ga s cilji trajnostnega razvoja (SDG) in upoštevamo v ključnih nacionalnih dokumentih kot sta Vizija Slovenije 2050 in Strategija razvoja Slovenije 2030 ter v Strategiji pametne specializacije. Strategija kot osrednji cilj izpostavlja kakovost življenja za vse.

Author: Nastal je v sklopu aktivnosti Kabineta predsednika Vlade RS in Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije s ciljem uresničiti strateško usmeritev vlade pod vodstvom dr. Mira Cerarja za prehod Slovenije v krožno gospodarstvo, ki je bila sprejeta na posebni seji vlade, namenjeni krožnemu gospodarstvu novembra 2016.

Apply