Remote
ekošola kviz srednja šola traincefood krožno gospodarstvo
Type: Circular economy
Sector: Slovenian
Skill: 2015 - now
Targets: Best practices, Infographics, Online courses
Dogs: High school students (Secondary School), Other stakeholders (e.g. decision-makers, interested civil society, etc.), Teachers/trainers/educators, researches

Krožno gospodarstvo je proces zmanjševanja vpliva izkoriščanja naravnih virov,ki se usmerja v ponovno uporabo, recikliranje in popravilo izdelkov. Ekološki dizajn snovanja izdelkov se začne pri načrtovanju, oblikovanju in izbiri materialov. Recikliranje je nujen predpogoj za oblikovanje procesa krožnega gospodarstva, hkrati pa tudi ponovna uporaba izdelkov. Evropska unija v okviru razvoja krožnega gospodarstva načrtuje do leta 2030 doseči 65-odstotno recikliranje komunalnih odpadkov in 75-odstotno recikliranje odpadne embalaže. Da bi tudi mi kot posamezniki začeli intenzivno razmišljati o vsakodnevnih opravkih, izdelkih, ki jih kupujemo ali ustvarjamo trajnostno, naj vam bo v pomoč pripravljeno gradivo. V njem boste našli dobre primere, razlago pojmov in procesa krožnega gospodarstva ter radovednost po raziskovanju in ustvarjanju novega znanja.

Author: Vodja ekokviza za SŠ Lea Janežič

Apply