Remote
social economy European union
Type: Social entrepreneurship and cooperatives
Sector: Croatian
Skill: 2015 - now
Targets: Books, guides, Other, Projects
Dogs: Other stakeholders (e.g. decision-makers, interested civil society, etc.), Teachers/trainers/educators, researches

Glavni cilj izvješća koje je izradio CIRIEC jest proučiti najnovija kretanja u okviru socijalne
ekonomije u Europskoj uniji (EU) i njezinih 28 država članica. Ono je usmjereno na tri područja:
prvo, socijalna ekonomija i novi koncepti / nova kretanja koja se odnose na prostor između država i
tržišta / profitnih poduzeća; drugo, javne politike u širem smislu koje su posljednjih godina
formulirane na razini EU-a i država članica kako bi se unaprijedio sektor socijalne ekonomije; i treće,
mjerenje značaja socijalne ekonomije u svakoj državi članici EU-a

 

Apply