Remote
sustainable development education
Type: Circular economy
Sector: Croatian
Skill: 2010 - 2014
Targets: Books, guides, Other, Projects
Dog: Teachers/trainers/educators, researches

Priručnik za osnovne i srednje škole

Ovaj je priručnik plod trogodišnjeg projekta osposobljavanja i usavršavanja multiplikatora ili poučavatelja za obrazovanje za održivi razvoj
(podrazumijeva se i odgoj), koji se realizirao u suradnji Agencije za
odgoj i obrazovanje s hrvatskim uredom austrijske udruge za međunarodnu suradnju Kultur-kontakt.

 

Apply